Blog - články od IMPACT koučů 


Možná se ve vás v těchto dnech začnou objevovat nějaké pocity nejistoty, nesebedůvěry. Třeba v tom, co děláte, pro co jste se rozhodli, na čem jste začali pracovat. Můžete mít pocit, jako byste se ocitli na počátku.